ПАТРОН

  Св. Климент Охридски е роден през (ок. 840 - 27.7.916). Създател на втората славянска азбука - кирилица, основа на днещното българско писмо. По произход българин. Ученик на Кирил и Методий, изпратен от княз Борис 1 за учител и епископ в областта Кутмичевица в Югозападна Македония. Основоположник на Охридската книжовна школа.

Св.Климент Охридски  На Св. Климент Охридски са му викали: ОТЕЦЪТ НА КИРИЛСКИТЕ БУКВИ.
  Приема се, че равноапостолните просветители на славянските народи св. св. Кирил и Методий, когато се отправили към Моравия, взели със себе си от своята родина юношата Климент. От това заключаваме, че той се е родил в Солун или някъде в неговите околности.
  Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римския папа Адриан ІІ. След смъртта на св. Методий-архиепископ Моравски (†885 г.), немското духовенство изгонило из Моравия апостолите на славянската реч. Тогава св. Климент с някои свои събратя намерил добър прием в родната си България, която вече официално била приела християнството и имала нужда от учители на славянски език.
  Благоверният цар Борис-Михаил изпратил Климент (886 г.) в югозападната половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител и свещеник.

  На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за "пръв епископ на българския език". Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години (886-916 г.) за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се молел и пишел: превеждал книги от гръцки на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстения български народ. Построил църкви и манастири. С молитвата си извършвал много чудеса.

  Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука "кирилица". Само в западната половина на тогавашна България св. Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали от България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия народ гръцки език.

манастир "Св.Климент и Пантелеймон"  Като си приготвил предварително гроб в основания от него манастир "Св. Пантелеймон", св. Климент починал на 27 юли 916 г. След смъртта му Господ го прославил с благодатни чудеса. Служба и жития на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт (1094-1107г.) и известният канонист Димитрий Хоматиян (1216-1234 г.).

  Българската православна църква е възприела да празнува неговата памет на именния му ден - 25 ноември, а в деня на неговата смърт - 27 юли, тя чества паметта на всичките свети Седмочисленици: Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

"Със слова наставил си народите към Божествения
и безпечален живот,
просиял с чудеса пред пристъпващите към тебе,
със знамения преславно си озарил мрачината.
Заради това, Клименте, славим Божествената твоя памет.

Твоят храм, свети, преславно духовно лекарство се показа
на пристъпващите с вяра,
защото всички от различни болести избавя и всякакви
душевни страсти приспива.
Ето защо, всеблажени, топло те назоваваме застъпник".