ПРИЕМ

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

Списък по паралелки на учениците в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 година

Списък по паралелки на учениците в ПЕТИ КЛАС за учебната 2020/2021 година

ПРИЕМ I КЛАС ПРИЕМ V КЛАС ПРИЕМ VIII КЛАС

Ред и график за осъществяване

на прием в I клас

Ред и график за осъществяване на прием в V клас

Прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Подаване на заявление по електронен път за учебната 2020/2021 година за прием в ПЪРВИ КЛАС,

чрез попълване на формуляра

Подаване на заявление по електронен път за учебната 2020/2021 година за прием в ПЕТИ КЛАС,

чрез попълване на формуляра

 
Документи по образец на училището

Заявление за прием в I клас

Заявление за прием в V клас  
Заявление за записване в I клас Заявление за записване в V клас  
Декларация повече деца    

 

Училището предлага за 2020/2021 учебна година специалност: Електронна търговия,

професия - Организатор интернет приложения, прием в VIII клас

 

Информация за НВО и кандидатстване в VIII клас

 

 

Уважаеми родители,

   Информираме ви, че задължителната за училището униформа ще се купува от магазин

в централния търговски комплекс на гр. Аксаково (при Марияна).

Тя включва:

- Суитшър;

- Риза и вратовръзка за момчетата;

- Риза и шалче за момичетата;

- Блуза с къс или дълъг ръкав (ежедневни).