ПРИЕМ В VIII КЛАС

 

Средно училище „Св. Климент Охридски“ обявява прием в VІІI клас за учебната 2022/2023 година, както следва:

Професия, специалност

Срок на обучение
Брой паралелки
Брой ученици
Балообр. предмети
Чужд език

Начин на образуване на бала

Професия „Организатор Интернет приложения“

специалност „Електронна търговия“
5 г.
1
26
ИТ, ГИ – оценките от 7. клас от свидетелството за завършено основно образование
Разширено изучаване на английски език

Сбор от два пъти оценката от теста по български език и литература, два пъти оценката от теста по математика и оценките по информационни технологии и география и икономика

(2тестБЕЛ+2тестМат+ИТ+ГИ)

 

                        БЕЛ – български език и литература

                        Мат - математика

                        ИТ – информационни технологии

                        ГИ – география и икономика

                        Забележка: Оценките от теста по Български език и литература, от теста по Математика и оценките по балообразуващите предмети са в брой точки.