РАЗПИСАНИЕ И ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ДНЕВЕН РЕЖИМ)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕНИТЕ ЗА II СРОК

I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI и XII клас - първа смяна
III, VI, и VII,  клас - втора смяна

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК

 I КЛАС    II КЛАС    III КЛАС    IV КЛАС

V КЛАС    VI КЛАС    VII КЛАС

VIII КЛАС    IX КЛАС    X КЛАС    XI КЛАС    XII КЛАС

ГРАФИЦИ

Графици за II срок на учебната 2021/2022 година
Графикик за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от I IV клас Разгледай

График за допълнително консултиране по учебни предмети с учениците от V XII клас

Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от I IV клас Разгледай
График приемно време на учителите с родителите на учениците от V XII клас Разгледай
График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от  II IV клас Разгледай
График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от V XII клас Разгледай
Графици за самостоятелна форма на обучение на учебната 2021/2022 година
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за IX клас Разгледай
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за XI клас Разгледай
График за провеждане на редовна сесия в самостоятелна форма на обучение за XII клас Разгледай
График за провеждане на първа поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за IX клас Разгледай
График за провеждане на първа поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за XI клас Разгледай
График за провеждане на първа поправителна сесия в самостоятелна форма на обучение за XII клас Разгледай

 ВАКАНЦИИ И НУЕЧУБНИ ДНИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА                   


1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас
 

2. Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
 

3. Неучебни дни
18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 
 

4. Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
12.05.2022 г.
XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.
І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.
IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)