УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Учениците от професионалната паралелка "Сътрудник в маркетингови дейности" участват и провеждат практика в реална работна среда с партньори - фирми в областта на маркетинга и рекламата.