ПРОЕКТ "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"

Програма „Учене през целия живот“,
секторна програма „Леонардо да Винчи“

  20 ученици, обучавани по професия
„Сътрудик в маркетингови дейности“ и специалност „Маркетингови проучвания“ осъществиха мобилност в Гранада, Испания, където проведоха практика в реална работна среда.
Чрез предварителен подбор бяха посочени 25 ученици, които преминаха езикова,  педагогическа и културна подготовка.

Заповед за комисия за подбор на учениците

Протокол N1 за подбор на ученици

 
Протокол N2 за подбор на ученици